Under Utfall på Malmöfestivalen medverkade Miguel Cortés med Flytande Galleriet tillsammans med andra grupper och koreografer ur Malmös fria dansliv med olika platsspecifika verk. De flesta verken skapades under en fyradagarsworkshop, och var av mer eller mindre utforskande karaktär, för att sedan visas under fyra tillfällen den 24 augusti.

Flytande Galleriets verk blev till en intervention i det sociala rummet: ett rum som intagits av Malmöfestivalen och nu skilde sig markant från den plats vi normalt är vana vid. Vi begränsade vårt rörelseutrymme och varande till allt under "knähöjd". Många intressanta frågor väcktes: vad innebar det socialt och rumsligt att befinna sig liggandes, rullandes och krypandes över torget?

Share