The Art & Confusion Project (ACP) producerar och distribuerar verk av scenkonstnären Miguel Cortés. Han är bl.a. en av drivkrafterna bakom den kollaborativa plattformen Flytande Galleriet i Malmö där han också tidigare har haft sin produktion. Inom ACP är bland andra danskonstnärerna Malin Astner och Jonas Svensson engagerade och bildar med sin expertis ACP:s konstnärliga råd.

Blood-Moon-Miguel smallMiguel Cortés (f. 1964) arbetar i sin praktik med dans, kropp, röst och multimedia. Den samtida danskonsten bildar en klangbotten färgad av en karriär som sträcker sig över 25 år tillbaka i tiden inom dans, teater, film och musikal.

I fokus för Cortés utforskande befinner sig ofta det mellanmänskliga mötet; en relation till människan där skröpligheten är en del av samvaron. Av speciellt intresse är olika typer av tillstånd som en väsentlig del av varandet: mellanrummen där vi uppfattar och upplever oss i världen.

Hans verk utgår ofta ifrån sociala frågeställningar vilka styr och sätter sin prägel på valet av uttrycksmedel. Inbäddat i en tvärkonstnärlig kontext ges kropp, media, rum och text plats i sökandet efter det dialogiska.

Cortés är en av initiativtagarna till och drivande krafterna bakom den kollaborativa plattformen för konst och koreografi – Flytande Galleriet.

2020

Inter Arts Center – Inleder samarbete med IAC i  Malmö och ingår i deras verksamhet med Consuming Language som ett av deras "Long-term projects". Läs mer på: http://www.iac.lu.se/miguel-cortes/

Consuming Language – arbetsprojekt. Research-, finansierings- och förprojekteringsarbete inför kommande verk med premiär april 2021.

Room X för Riksteatern – konstnärlig ledare, idé och koncept. Konstnärlig ledare tillsammans med Claudine Ulrich då produktionen går ut på turné under våren 2021. Läs mer på: https://www.riksteatern.se/sidor/room-x/

2019

Room X för Riksteatern – konstnärlig ledare, idé och koncept. Konstnärlig ledare tillsammans med Claudine Ulrich genom Flytande Galleriet inför projektering, försäljning och planering med sikte på turné under våren 2021. Läs mer på: https://www.riksteatern.se/sidor/room-x/

2018

Vägsjälar – ett verk av M.Cortés och M.Naidu från projektet Did You Get the T-shirt?. Premiär 15 november 2018 på Bastionen i Malmö med efterföljande turné bl.a på Atalante. Läs mer på: www.didyougetthetshirt.com

Room X – producent, idé och koncept samt medverkan. Premiär 10 april 2018 på Dansstationen Palladium i Malmö samt föreställning på Ystad och Landskrona Teater.  Läs mer på: www.flytandegalleriet.se 

Röstmoln – medverkan och tillsammans med Felicia Konrad arrangör av röstworkshop på Inter Arts Center i Malmö.

Did You Get the T-shirt? – ett flerårigt scenkonstprojekt tillsammans med danskonstnären Maria Naidu. Läs mer på: www.didyougetthetshirt.com

2017

Room X – skapar och projektleder verket Room X tillsammans med Flytande Galleriet med premiär på Palladium i Malmö den 10 april 2018. Verket är ett kollektivt verk som involverar lejonparten av de skånska fria koreografer inom samtida danskonst.

Voice & Microphone Study #2, röstresearch tillsammans med Alessio Castellacci (performer, pedagog och ljudkompositör verksam i Berlin). Genomfört med stöd av Konstnärsnämnden.

Did You Get the T-shirt? – ett flerårigt scenkonstprojekt tillsammans med danskonstnären Maria Naidu. Läs mer på: www.didyougetthetshirt.com

2016

Voice & Microphone Study #1, röstresearch tillsammans med Alessio Castellacci (performer, pedagog och ljudkompositör verksam i Berlin). Genomfört med stöd av Konstnärsnämnden.

Did You Get the T-shirt? – ett flerårigt scenkonstprojekt tillsammans med danskonstnären Maria Naidu. Läs mer på: www.didyougetthetshirt.com

Research inför ljudprojekt Röstmolnet med Felicia Konrad (voiceperformer, singer/songwriter). Röstmolnet kommer arbeta på Inter Arts Center i Malmö under 2016/17

2015

Medverkan i filmprojektet Blood Moon av koreografen Martin Butler och bildkonstnären Shan Blume, båda verksamma i Berlin. Genomfördes genom DanceForce40+ i Köpenhamn.

Tilldelas Konstnärsnämndens 1-åriga arbetstipendium.

Medverkan i Camilla Stages kritikerrosade dansverk Suite of Touch på Dansehallerne i Köpenhamn. 

The "I" Koncept – medverkar med nätverket Dance Force 40+ på Det Frie Felts Festival under CPH STAGE. Programmet visades på Dansekapellet och Dansehallerne i Köpenhamn och innehöll verk av koreograferna Jan Martens, Jeremy Nelson & Luis Lara Malvacias, Camilla Stage samt Jean-hugues Meredin.

Gästpedagog under våren på den professionella dagliga träningen i Malmö, Danscentrum Syd.

2014

Skapar koreografi åt Teatr Weimars Arrival Cities: Hanoi i Malmö

Medverkan i Listen For Heights under Ystad Sweden JazzFestival. Ett verk på hög höjd av Sardine Sauvage och Rusconi.

Bildar The Art & Confusion Project!

2013

I sprickorna – en performance/installation av Cortés som visades på Garaget i Malmö samt Dansehallerne i Köpenhamn.

2012

Arbetar med sitt nya verk I sprickorna som kommer att uppföras under januari 2013 på Garaget i Malmö

Skapar  tillsammans med Nilson och Skoglund verket without/within som visas på Röda sten konsthall i Göteborg.

2011

Våra berättelser i rummet – ett Skapande skola-projekt för Kastanjeskolan i Malmö.

Grounded – en intervention av Flytande Galleriet under Utfall på Malmöfestivalen.

Rolling Stories 2011 – Det magiska trädet. En platsspecifik föreställning på höghöjd av Flytande Galleriet och Sardine Sauvage i en 20 meter hög bok i Kungsparken i Malmö.

Flytande Galleriet arrangerar Om att ta plats – en serie föreläsningar/samtal och workshop om konst i det offentliga rummet. Genomfördes i samarbete med Kulturkraft Syd.

Flytande Galleriet skapar DOP; en happening på galleri Makeriet i Malmö.

Läs mer: Kronologi