The Art & Confusion Project

The Art & Confusion Project (ACP) producerar och distribuerar verk av scenkonstnären Miguel Cortés. Han är bl.a. en av drivkrafterna bakom den kollaborativa plattformen Flytande Galleriet i Malmö där han också tidigare har haft sin produktion. Inom ACP är bland andra danskonstnärerna Malin Astner och Jonas Svensson engagerade och bildar med sin expertis ACP:s konstnärliga råd.

Miguel Cortés

Miguel Cortés arbetar i sin praktik med dans, kropp, röst och multimedia. Den samtida danskonsten bildar en klangbotten färgad av en karriär som sträcker sig över 30 år  inom samtida danskonst, teater, film och musikal.

I fokus för Cortés utforskande befinner sig ofta det mellanmänskliga mötet; en relation till människan där skröpligheten är en del av samvaron. Av speciellt intresse är olika typer av tillstånd som en väsentlig del av varandet: mellanrummen där vi uppfattar och upplever oss i världen.

Hans verk utgår ofta ifrån sociala frågeställningar vilka styr och sätter sin prägel på valet av uttrycksmedel. Inbäddat i en tvärkonstnärlig kontext ges kropp, rörelse, röst och text plats i sökandet efter det dialogiska.

Cortés är en av initiativtagarna till och drivande krafterna bakom den kollaborativa plattformen för konst och koreografi – Flytande Galleriet.


The Art & Confusion Project

Kulturhuset Mazetti
Bergsgatan 29
214 22 Malmö
SWEDEN

info@artandconfusion.com

Tel. +46 (0)703669934